ขั้นตอนการซื้อแฟรนไชส์

 1.  ตรวจสอบพื้นที่

  แจ้งชื่่อ-นามสกุล ที่ตั้งร้าน เบอร์โทร หรือ E-mail ของท่าน ใน  หน้าติดต่อเรา

 2. เมื่อผ่านการตรวจสอบพื้นที่แล้ว โอนเงินมัดจำมาที่

  – ธนาคาร……….

  หมายเหตุ: เมื่อโอนมาแล้วจะขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ จะจ่ายคืนให้ 70% อีก 30% เป็นค่าเสียหายที่เราต้องกันพื้นที่ไว้ให้

 3. แฟกซ์ สลิปโอนเงิน  พร้อมระบุชื่อ-สกุล เบอรฺ์โทร ที่ตั้งร้าน มาที่

 4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  เพื่อแจ้งวันและเวลาเรียน หลังจากได้รับสลิปแล้วภายใน 7 วัน

 5. มาเรียนตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบ (หลักสูตรละ 3 ชั่วโมง)

  โดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้

  – สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

  – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

  – รูปถ่าย 1 ใบ

  – แผนที่ตั้งร้าน 1 ใบ

  – เงินเพื่อซื้อวัตถุดิบเพิ่ม